aXichem presenterar delresultat från klinisk studie, som indikerar att aXivite tas upp lättare i kroppen än naturligt capsaicin
October 28, 2019
aXichem presenterar delresultat från klinisk studie, som indikerar att aXivite tas upp lättare i kroppen än naturligt capsaicin
Back

aXichem AB (publ) har, som ett led i samarbetet med kanadensiska bolaget Iovate, genomfört första delen i en klinisk studie med aXichems naturanaloga capsaicin, aXivite, som ingrediens i kosttillskott för viktminskning. Studien är en farmakokinetisk studie, det vill säga den syftar till att fastställa hur aXivite omsätts i koppen och vilken dos som ska användas för att inom säkerhetskraven uppnå avsedd effekt. Studien visar att man med aXivite uppnår nödvändig koncetration i blodet hos människor med en åttondels dos jämfört med naturlig capsaicin. Detta betyder att säkerhetsnivåerna avsevärt förbättras samtidigt som effektiviteten ökar, vilket är positivt för såväl tillverkare som konsumenter.

– Det är mycket glädjande att se att aXivite, redan i små doser, ger effektiv koncentration i blodet hos de personer som ingått i studien. Det är ju också i linje med de antaganden vi gjort när det gäller aXiphen som så kallad bio-enhancer, det vill säga en substans som gör att till exempel vissa näringsämnen eller läkemedel tas bättre upp i kroppen. Resultaten gör aXivite till en mycket konkurrenskraftig ingrediens i sitt marknadssegment och öppnar samtidigt för användning  i nya produkter, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.  

– Jag ser detta som väldigt lovande farmakokinetiska data och det är imponerande att aXivite ger effektiva plasmakoncentationer redan vid avsevärt lägre doser än naturligt capsaicin, säger MD Hector Lopez, vetenskapligt ansvarig vid Center for Applied Health Sciences, som genomför studien på uppdrag av aXichem.  

aXichem och Iovate tecknade i februari i år en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med målsättningen att ingå ett avtal för samarbete avseende forskning, utveckling och kommersialisering av en produkt för viktminskning med aXichems produkt aXivite som ingrediens. Inom ramen för det kommande avtalet avser aXichem även upplåta en exklusiv licens för Iovate att sälja den gemensamma produkten på USA-marknaden.  

I augusti, i aXichems halvårsrapport, meddelades att den inledande fasen av den kliniska studien påbörjats. Studien leds av en oberoende part och görs på människor där varken aXichem, Iovate eller deltagarna vet vem som får aXivite och vem som får placebo. Koden bryts efter avslutad studie. Syftet med studien var att förse såväl aXichem som Iovate med kunskap och argument i det fortsatta arbetet. 

Sammanlagt 45 personer ingår i studien som beräknas vara genomförd under vintern 2020-21. 

 

Om Iovate
Iovate, som grundades 1995 har sitt huvudkontor i Oakville, Kanada, är en av väldens ledande leverantörer av produkter för viktminskning. Iovate har en stor portfölj innovativa, effektiva kosttillskott och näringspreparat, med mycket hög kvalitet, avsedda att användas bland annat vid träning. Iovates internationella distributionsnät täcker mer än 130 länder. Bland Iovates produkter finns några av marknadens mest framgångsrika varumärken, så som MuscleTech®, Six Star Pro Nutrition®, Purely Inspired®, and Hydroxycut™, den sistnämnda är USA-marknadens ledande varumärke när det gäller kosttillskott för viktminskning.  

USA-marknaden för viktminskningspreparat uppgick år 2017 till 66 miljarder USD enligt ResearchAndMarkets.com. Den globala marknaden för ”Weight Management” beräknas uppgå till mer än 442 miljarder USD år 2025, med en beräknad genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 8,2% under perioden enligt marketwatch.com

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande28 oktober 2019, kl 08:50 CET.

Back