aXichem producerar genom partnern Erbo Spraytec första industriella volymen av aXiphen
December 16, 2019
aXichem producerar genom partnern Erbo Spraytec första industriella volymen av aXiphen
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier har, genom samarbetspartnern Erbo Spraytec, producerat den första industriella volymen av produkten aXiphen och har säkerställt att processen fungerar och att den produkt som levereras når upp till bolagets högt ställda kvalitetskrav. aXichem och Erbo Spraytec inledde sitt samarbete 2018, ett samarbete som innebär att Erbo Spraytec producerar en skräddarsydd leveransfärdig aXiphen-produkt i pulverform, där råvaran kapslas in i ett hårt fett alternativt mikrokristallinisk cellulosa. Mikroinkapslingen gör att råvaran kan hanteras enkelt, säkert och får rätt egenskaper vid användning i slutprodukter. Det är i denna pulverform som produkten levereras vidare till producenter inom djurfoder (feed) eller kosttillskott/livsmedel (food). Utöver produktion ansvarar Erbo Spraytec för paketering och skeppning av aXichems produkter. 

– Jag är mycket nöjd över att Erbo Spraytec färdigställt vår första produktion i industriskala och att processen fungerat smidigt och korrekt. Analysen av den levererade varan visar att produkten håller rätt kvalitet, vilket är förutsättningen för att den enkelt ska kunna bli en ingrediens i till exempel fjäderfäfoder eller kosttillskott hos våra kunder, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. 

aXiphen är en naturanalog substans, ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då aXiphenär syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa. 

Läs mer om Erbo Spraytec

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 16 december 2019 kl 08:30 CET.

Back