aXichem publicerar halvårsrapport den 31 augusti 2021
July 08, 2021
aXichem publicerar halvårsrapport den 31 augusti 2021
Back

aXichem AB (publ), meddelar att bolagets halvårsrapport kommer att publiceras den 31 augusti 2021, i stället för på tidigare angivet datum. Skälet till att bolaget flyttar fram tidpunkten för rapporten är förändringar i bolagets planering.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2021, kl. 16:00 CEST. 

Back