aXichem rekryterar marknadschef
November 18, 2014
aXichem rekryterar marknadschef
Back

aXichem AB (publ) som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, har anställt Johan Arvidsson som ny marknadschef. Arvidsson kommer närmast från det multinationella teknikföretaget DuPont.

-          ”aXichem har under året genomfört en rad aktiviteter för att ta bolaget från utvecklingsfas till kommersialisering. Johan Arvidsson kommer att tillföra såväl erfarenhet som kompetens när det gäller de steg som ligger framför oss för inom marknadsetablering och försäljning. Johan kommer att få en central roll i teamet och jag är mycket glad över att kunna välkomna honom till aXichem”, säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

Johan Arvidsson är idag ordförande för DuPont Sverige AB, utbildad civilingenjör i kemiteknik och med flera ledande poster inom DuPont bakom sig, så som Sverigechef och ansvarig för försäljning i Norden och Baltikum. Under tiden i DuPont har Arvidsson arbetat inom ett flertal olika affärsområden och har en bred erfarenhet av produkter inom de marknader där aXichem ska verka.

-          ”aXichems produkt är mycket spännande och jag ser en stor potential inom en mängd olika områden. Jag ser fram emot att kunna bidra med min erfarenhet och bygga vidare på det gedigna arbete som ligger till grund för en marknadsetablering, säger Johan Arvidsson.

Johan Arvidsson tillträder tjänsten som marknadschef på aXichem den 1 januari 2015.

Back