aXichem ser mycket positiva resultat av aXiphen® som salmonellahämmare hos kycklingar i kommersiell produktionsanläggning
June 20, 2017
aXichem ser mycket positiva resultat av aXiphen® som salmonellahämmare hos kycklingar i kommersiell produktionsanläggning
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har med mycket gott resultat, i samarbete med en fodertillverkare, genomfört tester, med aXiphen® som salmonellahämmare, i en kommersiell anläggning för kycklinguppfödning i Nederländerna. Resultatet visar att de 70 000 kycklingar, som fått det nya fodret innehållande 15 ppm aXiphen®,  var helt fria från salmonella.

Testet med aXiphen® som salmonellahämmare genomfördes hos en kycklinguppfödare i Nederländerna som under flera år försökt komma till rätta med förekomst av salmonella java. Uppfödaren har tidigare vidtagit alla etablerade åtgärder för att lösa problemet, men smittan har trots det inte gått att få bort.

-   Sammanlagt 70 000 kycklingar, uppdelade i grupper i tre stora stallar, ingick i testet. Samtliga djur var helt salmonellafria vid slakt vid 60 dagars ålder, vilket är ett oerhört bra resultat enligt fodertillverkaren, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. I vår satsning på att etablera aXiphen® som tillväxtfrämjande och slamonellahämmande komponent i kycklingfoder, ger det här beskedet referenser och säljargument. En stor tillgång i det fortsatta arbetet, säger Torsten Helsing.

Salmonella är ett utbrett problem inom kycklinguppfödning i många länder. I Nederländerna räknar man med att cirka 25 procent av alla anläggningar har salmonellaförekomst. En liknande situation råder i flertalet europeiska länder.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl 15:00.

Back