aXichem ser ökat intresse och nya order för produktutveckling med aXivite under årets inledning
February 10, 2022
aXichem ser ökat intresse och nya order för produktutveckling med aXivite under årets inledning
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har under årets inledning sett ett ökat intresse för bolagets produkt för kosttillskott, aXivite. Under 2021 har, som tidigare kommunicerats, flera nya kosttillskott med aXivite som aktiv ingrediens introducerats i Europa och i USA. Detta har resulterat i positiv uppmärksamhet för produkten i branschen och en ökad aktivitet hos aXichems distributörer.

”Vi ser ett ökat intresse för aXivite i USA och Europa samt i Asien, där vi nyligen kunde kommunicera en ny samarbetspartner. Hittills i år har vi tagit emot två order för produktutveckling från vår distributör i Polen, Bart Spólka Sp.k. (BART). Sedan vi tecknade avtal med BART i oktober förra året har de lagt tre order, sammantaget nästan etthundra kilo. Detta känns extra glädjande då det sker under en tid då vi begränsats av pandemin. Nu ser vi fram emot att kunna delta i EXPO West i USA i mars, tillsammans med vår amerikanska distributör BERG Nutrition, och fortsätta att bygga vidare på de spännande kommersiella relationer som vi har internationellt”, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 klockan 13:30 CET. 

Back