aXichem stärker sin position på den europeiska marknaden genom avtal med Uriach, med ett årligt värde av 400 000 Euro, inom melatoninformuleringar för bättre sömn
June 27, 2023
aXichem stärker sin position på den europeiska marknaden genom avtal med Uriach, med ett årligt värde av 400 000 Euro, inom melatoninformuleringar för bättre sömn
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolaget ingått ett exklusivitetsavtal med Uriach, ett av Europas äldsta och stadigt växande läkemedelsföretag, avseende aXivite i kategorin sömnfrämjande produkter på kosttillskottsmarknaden. Atalet, som är ett leverans- och forskningsavtal, ger Uriach exklusivitet för en melatoninformulering med aXivite på marknaderna i Spanien, Portugal, Tyskland, Österrike och Rumänien. För att erhålla denna exklusivitet har Uriach åtagit sig ett årligt inköp aXivite i volymer motsvarande ett värde av minst 400 000 Euro. Uriach kommer också att finansiera en ny studie, och resultaten av denna kommer att ägas gemensamt av Uriach och aXichem. Varje part kommer att ha rätt att använda och utnyttja resultaten.

"Avtalet representerar ett stort genombrott för aXichem och för aXivite i Europa. Vi är glada över att samarbeta med Uriach, ett företag som inte bara är en europeisk förebild inom kosttillskott, utan också en global aktör som visar robust tillväxt. Detta partnersamarbete positionerar oss för en betydande finansiell uppsida.”, säger Torsten Helsing, vd för aXichem.

Uriachs engagemang för innovation och tillväxt inom kosttillskott understryker ytterligare värdet av detta partnerskap. Företaget har noterat en imponerande organisk tillväxt av sina varumärken, inklusive Aquilea®, det varumärke som kommer att använda aXivite som en unik ingrediens i en melatoninformulering.

Om Uriach

Uriach är en framstående aktör på vårdmarknaden med en stark internationell närvaro. Företaget nådde en omsättning på 228 miljoner euro 2019, en ökning med 16 % från föregående år, och har bibehållit tvåsiffrig tillväxt i sju år i rad. Uriach har en direkt närvaro genom sina egna dotterbolag i Spanien, Italien och Portugal, och använder sig av joint venture-avtal med lokala företag i Grekland och Rumänien för att utöka sin räckvidd. Dess produkter säljs i över 70 länder, vilket ytterligare visar dess betydande marknadsinflytande.

Om phenylcapsaicin och aXivite

aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplade med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, och som i ett flertal studier visat sig ha samma hälsofrämjande egenskaper, samt en del unika fördelar, som naturligt casaicin. Phenylcapsaicin är godkänt enligt Novel Food i EU och GRAS Food i USA och marknadsförs för kosttillskott och funktionella livsmedel under varumärket aXivite.

Denna information är sådan som aXichem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2023 kl 13:30 CET. 

Back