aXichem tecknar avtal med BART avseende distribution och försäljning av aXivite® i Polen
November 24, 2020
aXichem tecknar avtal med BART avseende distribution och försäljning av aXivite® i Polen
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och säljer naturanaloga industrikemikalier, har tecknat ett avtal avseende marknadsföring, distribution och försäljning av med det polska bolaget Bart Spólka Sp.k. (BART), som producerar och levererar ingredienser för kosttillskott, livsmedel och drycker och har försäljning i flera länder i östra Europa. Genom avtalet får BART exklusiv rätt att distribuera och sälja aXichems naturanaloga capsacinprodukt, aXivite, på den polska marknaden. 

– aXichem har genom avtalet med BART fått ännu en väl etablerad distributör inom kosttillskott i Europa. BART har inte bara försäljnings- och distributionskunnande, utan inom sin organisation, genom två spännande dotterbolag, även resurser för produktion och produktutveckling. Jag bedömer att de kan ge aXivite de alla bästa förutsättningar för framgång på den polska marknaden, säger Lucas Altepost, Vice President på aXichem.

Enligt Euromonitor och Statista.com har polska konsumenter under 2019 spenderat 1,27 miljarder Euro på kosttillskott. Under 2020 förväntas siffran stiga till 1,32 miljarder Euro. Under 2020 har Corona-viruset inneburit ett ökat intresse för kosttillskott som på olika sätt stärker immunförsvaret.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 24 november 2020 kl 10:00 CET.

Back