aXichem tecknar avtal med Berg Nutrition avseende distribution och försäljning av aXivite® i USA och Kanada
July 14, 2020
aXichem tecknar avtal med Berg Nutrition avseende distribution och försäljning av aXivite® i USA och Kanada
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och säljer naturanaloga industrikemikalier, har tecknat ett avtal avseende marknadsföring, distribution och försäljning av med det amerikanska bolaget Berg Nutrition, en leverantör av ingredienser för kosttillskott, livsmedel och drycker. Avtalet ger Berg Nutrition exklusiv rätt att distribuera och sälja aXichem’s naturanaloga capsaicnprodukt, aXivite, i USA och Kanada. I samband med att avtalet signerats har Berg Nutrition också lagt en första order på aXivite motsvarande ett värde av cirka 75 000 SEK.

Jag är mycket glad över avtalet med Berg Nutrition. Det är ett bolag som idag hanterar distributionen av en imponerande lista med ingredienser och som har ett gott rykte bland sina samarbetspartner. aXivite stämmer väl överens med Berg Nutritions marknadsfokus och jag är övertygad om att aXivite kommer att introduceras effektivt och professionellt på den nordamerikanska respektive den kanadensiska marknaden för kosttillskott, säger Lucas Altepost, Vice President på aXichem. 

Berg Nutrition känner sig hedrade att kunna lägga aXichem och aXivite till den portfölj av högkvalitativa produkter för kosttillskott, som vi erbjuder på den amerikanska marknaden.  Jag vet att vårt omfattande nätverk av tongivande tillverkare av kosttillskott och hälsofrämjandeprodukter kommer att vara mycket intresserade av de innovativa ingredienser som aXichem kan erbjuda, säger Cai Berg, grundare och VD på Berg Nutrition.

Distributionsavtalet mellan aXichem och Berg Nutrition är ytterligare ett steg i kommersialiseringsplanen för aXivite i USA och Kanada och det matchar på ett mycket bra sätt vårt pågående arbete i USA inom marknadssegmentet viktkontroll, säger Torsten Helsing, VD på aXichem. 

Enligt ResearchandMarkets.com (september 2019) beräknades USA-marknaden för nutraceuticals uppgå till 73 986 miljoner USD 2018, och förväntas växa med en årlig tillväxttakt på cirka 7,1 procent under prognosperioden 2019-2027, för att år 2027 beräknas uppgå till 138 047 miljoner USD.

Berg Nutrition grundades 2002 och har sitt kontor i Michigan, USA. Läs mer  http://bergnutrition.com

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 14 juli 2020 kl 10:00 CET.

Back