aXichem tecknar avtal med Caldic Denmark avseende marknadsföring och distribution av aXivite i Norden
November 22, 2021
aXichem tecknar avtal med Caldic Denmark avseende marknadsföring och distribution av aXivite i Norden
Back

aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalierhar tecknat ett marknadsförings- och distributionsavtal med Caldic Denmark, en leverantör av innovativa industriella lösningar till den nordiska marknaden för livsmedel, personlig hygien och läkemedel. Enligt avtalet kommer Caldic Denmark att ha ensamrätt när det gäller marknadsföring och försäljning av aXichems unika syntetiska capsaicinprodukt, aXivite, i Danmark, Finland, Norge och Sverige. aXivite har i kliniska studier bevisats ha en positiv effekt på tarmhälsa såväl som metabolism, och produktens termogena effekt har väckt intresse inom träning och fitness. aXivite har en utmärkt säkerhetsprofil, vilket gör den attraktiv för både producenter och konsumenter.

"Jag är mycket glad över att lägga till Caldics mycket starka varumärke till aXichems fantastiska globala nätverk av distributörer. Vi är väldigt nöjda med att Caldic representerar aXichem och aXivite i Norden. Caldic har resurserna och kunskapen för att dra nytta av en växande marknad i en region där intresset för hälsa och en hälsosam livsstil fortsätter att öka.”, säger Lucas Altepost, vice VD och VP Sales and Marketing på aXichem.  

”Vi ser oerhört positivt på samarbetet med aXichem och möjligheten att introducera aXivite i Norden. aXivite har potential att passa in i flera av våra prioriterade marknadssegment. Jag ser fram emot att sätt denna väldokumenterade unika ingrediens i händerna på vårt Technical Sales team, med målet att introducera en kommersiell produkt under 2022.”, säger Niklas Ekman, Managing Director, Industrial, Health and Personal Care.

Caldic har fyra försäljningskontor i Norden. Bolaget har sitt huvudkontor i Rotterdam, Nederländerna, och har vidare representation på mer än 40 platser runt om i världen. 

Den totala marknaden för kosttillskott i Danmark, Finland, Norge och Sverige nådde sammanlagt nästan 800 miljoner Euro år 2020 enligt Euromonitor.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2021, kl. 13:15 CET.

Back