aXichem tecknar avtal med Lithos Ingredients avseende försäljning och distribution av aXivite i Belgien, Nederländerna och Luxemburg
February 25, 2020
aXichem tecknar avtal med Lithos Ingredients avseende försäljning och distribution av aXivite i Belgien, Nederländerna och Luxemburg
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har tecknat ett avtal avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets produkt aXivite, med holländska Lithos Ingredients. Lithos ingår i M.A.F. Group, och distribuerar en mängd olika råmaterial till tillverkande företag över hela världen. aXivite är en naturanalog capsaicinprodukt avsedd att ingå som igrediens i olika typer av kosttillskott.  

- Jag är mycket nöjd med det avtal vi ingått med Lithos Ingredients. Lithos är en specialiserad distributör av råmaterial och min bedömning är att de är en utmärkt samarbetspartner för aXichem och aXivite i BeNeLux-regionen. Jag ser fram emot att påbörja kommersialiseringen av aXivite i Europa och utnyttja den potential vi ser för produkten på marknaden för kosttillskott, säger Lucas Altepost, Vice President, aXichem. 

Today Lithos Ingredients ingår i M.A.F. Group, som grundades 1902. Idag är Lithos Ingredients en välkänd, respekterad distributör av högkvalitativa aktiva ingredienser från stabila, exklusiva samarbeten med tillverkare från hela världen. 

Läs mer om Lihos på www.lithosingredients.nl

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 25 februari 2020 kl 11:30 CET.

Back