aXichem tecknar samarbetsavtal med GCV Life avseende kommersialisering av aXivite[®] på den snabbväxande indiska marknaden
February 10, 2022
aXichem tecknar samarbetsavtal med GCV Life avseende kommersialisering av aXivite[®] på den snabbväxande indiska marknaden
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har tecknat ett samarbetsavtal med företaget GCV Life Private Limited (GCV Life) i Mumbai, Indien. GCV Life kommer att introducera aXichems naturliga analoga capsaicinprodukt, aXivite, och vara agent på den indiska marknaden för kosttillskott. GCV Life är ett boutiqueföretag fokuserat på utvalda sektorer och tillhandahåller tjänster inom finansiering och licensiering. GCS Lifes verksamhet inkluderar tjänster till ledande företag inom bland annat läkemedel, bioteknik, medicinteknik och nutraceuticals.

– Jag är mycket glad över att välkomna GCV Life till vårt globala nätverk av samarbetspartners. Indien är en extremt intressant marknad med en stor potential. GCV Life har lång erfarenhet inom kosttillskott och pharma och är den idealiska partnern för oss på denna snabbt växande marknad. aXichem och GCV Life kommer att i nära samarbete ta aXivite genom den nationella regulatoriska processen i Indien, med stöd av vårt godkännande i EU och USA, och göra alla nödvändiga förberedelser för en framgångsrik marknadslansering av produkten, säger Lucas Altepost, Vice VD och Chef Marknadsföring och Försäljning på aXichem.

Enligt researchandmarkets.com värderades den indiska marknaden för kosttillskott till 3924,44 miljoner USD under år 2020 och förutspås växa med CAGR på 17,28 % fram till år 2026, för att nå 10 198,57 miljoner USD till år 2026. Förväntad tillväxt på marknaden bedöms bero på ökad medvetenhet hos konsumenterna om förebyggande hälsovård, ökande fall av livsstilssjukdomar som fetma, blodtryck, diabetes, undernäring, samt ökad köpkraft.

Mer om aXivite®
aXivite är en naturanalog produkt utvecklad för att ingå i olika typer av kosttillskott och hälsofrämjande produkter. aXivite är en anpassad version av aXichems syntetiskt framställda och patenterade capsaicin, aXiphen. Då produkten är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
 för offentliggörande den 10 februari 2022, kl 08:30 AM CET. 

Back