aXichem tillkännager indikativa positiva data, avseende phenylcapcaisins effekt på elitidrottares prestationer, från en studie genomförd vid University of Pablo Olavide, Spanien
September 29, 2022
aXichem tillkännager indikativa positiva data, avseende phenylcapcaisins effekt på elitidrottares prestationer, från en studie genomförd vid University of Pablo Olavide, Spanien
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar naturanaloga industrikemikalier och är en ledande leverantör av ingredienser till neutraceuticals, tillkännager idag de första indikativa positiva resultaten från en avslutad studie avseende aXivite®. Syftet med studien var att fastställa effekten av phenylcapsaicin och att utvärdera dess effekt på elektrisk muskelaktivitet, biokemiska svar och neuromuskulär prestation. Studien genomfördes i samarbete med aXichems partners LIFEPro Nutrition och Indiex Sport Nutrition, samt med University of Valencia och Pablo de Olavide University.

Studien är nu avslutad och en första analys av data är genomförd. De inledande resultaten, som bedöms ha ett högt vetenskapligt värde inom området kost och kosttillskott för aktiva idrottare, kommer att publiceras i en tidskrift med stor genomslagskraft inom idrottsvetenskap.

”Jag är stolt över att se dessa första spännande resultat från studien. Tillsammans med våra spanska partners LIFEPro Nutrition och Indiex Sport Nutrition ser jag fram emot den slutliga studierapporten som vi förväntar oss kommer att vara klar och publicerad av studieteamet inom några månader. Min bild är att aXivite har en enorm potential inom flera segment inom kosttillskott för sport och idrott”, säger Lucas Altepost, VP och Chief Sales and Marketing Officer på aXichem.

Pablo Jiménez och Carlos Alix, prövningsledare för studien kommenterar:

”Capsaicinoider är framtiden för prestationshöjande kosttillskott inom olika discipliner. Framför allt på grund av capsaicinoidernas unika molekylära mekanismer. Resultaten av den genomförda studien var bättre än vad vi förväntade oss. Vi är mycket glada över möjligheten att få publicera resultaten. Dessutom har det varit ett nöje att arbeta med vår svenska partner aXichem. Vi är övertygade om att detta är starten på en framgångsrik väg tillsammans.”

Mer om studien
Orala capsaicinoider och capsinoid-tillskott har tidigare utvärderats och visat en måttlig prestationshöjande effekt. Syftet med den föreliggande experimentella forskningen har varit att utforska effekterna av phenylcapsaicin på styrketräning. Eftersom aXichems phenylcapsaicin har högre biotillgängligt än naturligt capsaicin utformades studien, som genomfördes under aXichems samarbete med LIFEPro och Indiex, som en trearmad, randomiserad, trippelblindad, placebokontrollerad, crossover-studie. I studien mättes biokemiska parametrar relaterade till muskelskador, metabolism och myoelektriska variabler. Resultaten för relaterades till några av de mest validerade testerna, väl beprövade i den här typen av studier. I studien deltog 30 friska, vältränade manliga idrottare, med tidigare erfarenhet från testsituationer. Studien genomförs på Universidad Pablo Olavide (UPO), Sevilla, Spanien, i samarbete med forskare vid universitetet i Valencia, Madrid Autonomous University och National School of Strength and Physical Conditioning (ENFAF).

Indiex Sport Nutrition är en av Spaniens ledande tillverkare och leverantörer av kosttillskott, med särskild inriktning på sport och träning. Indiex arbetar med direktförsäljning till konsumenter såväl som till återförsäljare, med välkända varumärken, så som LIFEPro i sin produktportfölj.

Mer om aXivite®
aXivite är en naturanalog produkt utvecklad för att ingå som ingrediens i olika typer av kosttillskott och hälsofrämjande produkter. aXivite är en anpassad version av aXichems syntetiskt framställda och patenterade capsaicin, aXiphen. Eftersom produkten är syntetiskt framställd har den en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2022, kl 08:30 CEST.

Back