aXichem uppdaterar status för bolagets Feed Additive-ansökan i EU för aXiphen
October 31, 2023
aXichem uppdaterar status för bolagets Feed Additive-ansökan i EU för aXiphen
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att EFSA har ändrat status för företagets Feed Additive-ansökan till "Publishing" i EFSA-portalen. Det betyder att EFSAs yttrande om aXichems Feed Additive-ansökan nu förbereds för publicering. Efter publiceringen av EFSA:s yttrande kan EU-kommissionen, baserat på EFSAs yttrande och expertis i den ständiga kommittén, formulera reglerna för användning av phenylcapsaicin och publicera dessa i The Official Journal of the European Union. När förordningen publiceras kan produkten formellt godkännas. Information om ansökan och processen finns på Open EFSA portalen.

"Processen går framåt i linje med EFSA:s rutiner. Public consultation avslutades den 16 oktober utan några kommentarer, vilket innebär att EFSA:s yttrande nu är i "publiceringsfasen" och snart redo att publiceras och vidarebefordras till kommissionen för den slutliga behandlingen”, säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

Om phenylcapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili och med dess aktiva ämne capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad.

Produktionstester och studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® som ingrediens i fjäderfäfoder. Ett produktionstest avseende salmonellaprevalens på golvet i kycklingstallar utfördes i ett fullskaligt kommersiellt försök med produktion av kycklingar under jordbruksförhållanden. Kycklingarna fick 15 ppm phenylcapsaicin i fodret i en vanlig startutfodring, Produktionstestet omfattade cirka 1,6 miljoner fåglar. Testet visade, under testförhållandena och vid tillförande av 15 ppm phenylcapsaicin i fodret, en statistiskt signifikant minskning av antal gårdar med salmonellapositiva golvtest. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade också att avelseffektiviteten ökade med 14 % jämfört med traditionell utfodring.

Denna information är sådan som aXichem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2023 kl 15:50 CET. 

Back