aXichem uppdaterar status för bolagets Feed Additive-ansökan i EU för aXiphen
October 10, 2023
aXichem uppdaterar status för bolagets Feed Additive-ansökan i EU för aXiphen
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att EFSA har publicerat protokollet från FEEDAP-panelen den 26–28 september 2023. Vid mötet godkände panelen EFSA:s yttrande om riskbedömning och det kommer att gå vidare för skriftligt antagande efter att resultatet av ”public consultation” har behandlats. Detta innebär att nästa steg är att ”public consultation” slutförs den 16 oktober och, om inga kommentarer inkommer från allmänheten, kommer EFSA:s vetenskapliga yttrande att förberedas för publicering. Det avslutande steget är sedan för EU att formulera föreskrifterna för användning av phenylcapsaicin och publicera dessa i The Official Journal of the European Union. När föreskriften är publicerad är produkten formellt godkänd. All information kring ansökan och processen finns precis som tidigare tillgänglig på Open EFSA portalen.

"Jag är glad att vi går framåt i processen. Jag vill inte spekulera i när vi kan se en publikation från EFSA eller EU. Vi har noterat att ledtiderna har överraskat oss förut, men vi är så klart måna om att det ska ske så snart som möjligt. Detta är dock inte en del av processen som vi kan påverka. Det faktum att vi nu har kommit så långt stöder oss i den första marknadsintroduktionen av produkten”, säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

Om phenylcapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili och med dess aktiva ämne capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad.

Produktionstester och studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® som ingrediens i fjäderfäfoder. Ett produktionstest avseende salmonellaprevalens på golvet i kycklingstallar utfördes i ett fullskaligt kommersiellt försök med produktion av kycklingar under jordbruksförhållanden. Kycklingarna fick 15 ppm phenylcapsaicin i fodret i en vanlig startutfodring, Produktionstestet omfattade cirka 1,6 miljoner fåglar. Testet visade, under testförhållandena och vid tillförande av 15 ppm phenylcapsaicin i fodret, en statistiskt signifikant minskning av antal gårdar med salmonellapositiva golvtest. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade också att avelseffektiviteten ökade med 14 % jämfört med traditionell utfodring.

Denna information är sådan som aXichem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2023 kl 09:15 CET. 

Back