aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande för aXiphen i EU
September 19, 2023
aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande för aXiphen i EU
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolagets ansökan för Feed Additive-godkännande i EU kommer att finnas på agendan vid plenummötet som hålls av FEEDAP panelen den 26–28 september 2023 vid European Food Safety Authority (EFSA). Agendan för mötet har idag publicerats på Open EFSA portal.

"Jag är glad att kunna meddela att aXichem går framåt i godkännandeprocessen. Vi har fått en bekräftelse på att vår ansökan kommer att finnas på dagordningen vid FEEDAP-panelens möte i september. I detta möte antas EFSA:s vetenskapliga utlåtande, vilket är det sista steget i riskbedömningsfasen, och därefter kan det vetenskapliga utlåtandet publiceras”, säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

Om FEEDAP

Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP)

ger vetenskapliga råd om säkerheten och/eller effekten hos tillsatser, produkter eller ämnen som används i djurfoder. Panelen utvärderar deras säkerhet och/eller effekt för den art som avses, för användare och konsumenter av animaliskt ursprung, och för miljön.

Om phenylcapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili och med dess aktiva ämne capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad.

Produktionstester och studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® som ingrediens i fjäderfäfoder. Ett produktionstest avseende salmonellaprevalens på golvet i kycklingstallar utfördes i ett fullskaligt kommersiellt försök med produktion av kycklingar under jordbruksförhållanden. Kycklingarna fick 15 ppm phenylcapsaicin i fodret i en vanlig startutfodring, Produktionstestet omfattade cirka 1,6 miljoner fåglar. Testet visade, under testförhållandena och vid tillförande av 15 ppm phenylcapsaicin i fodret, en statistiskt signifikant minskning av antal gårdar med salmonellapositiva golvtest. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade också att avelseffektiviteten ökade med 14 % jämfört med traditionell utfodring.

Denna information är sådan som aXichem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2023 kl 11:00 CET. 

Back