aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande för aXiphen i EU
June 13, 2023
aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande för aXiphen i EU
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att European Food Safety Authority (EFSA) informerat bolaget om att myndigheten behöver ytterligare tid för granskning av bolagets ansökan för Feed Additive-godkännande i EU produkten phenylcapsaicin som foderingrediens, under varumärket aXiphen®. EFSA meddelar att ny tidpunkt för ett utlåtande är den 5 augusti 2023.

" Vi har inte fått några nya frågor eller andra krav från EFSA utan endast en ny tidpunkt för när de ser det som möjligt att komma med ett utlåtande. Min bedömning är att det handlar om EFSAs planering och resurser och att de vill säkerställa kvalitet i hela handläggningen. Vi hade naturligtvis önskat att få ett besked på den tidigare angivna tiden, men i stort ändrar det inte våra lanseringsplaner för aXiphen i Europa,” säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

Om phenylcapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili och med dess aktiva ämne capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad.

Produktionstester och studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® som ingrediens i fjäderfäfoder. Ett produktionstest avseende salmonellaprevalens på golvet i kycklingstallar utfördes i ett fullskaligt kommersiellt försök med produktion av kycklingar under jordbruksförhållanden. Kycklingarna fick 15 ppm phenylcapsaicin i fodret i en vanlig startutfodring, Produktionstestet omfattade cirka 1,6 miljoner fåglar. Testet visade, under testförhållandena och vid tillförande av 15 ppm phenylcapsaicin i fodret, en statistiskt signifikant minskning av antal gårdar med salmonellapositiva golvtest. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade också att avelseffektiviteten ökade med 14 % jämfört med traditionell utfodring.

Denna information är sådan som aXichem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2023 kl 20:45 CET. 

Back