aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande i EU
January 03, 2023
aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande i EU
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, uppdaterar status för godkännande i EU för sin innovativa produkt phenylcapsaicin som foderingrediens, under varumärket aXiphen®. Företaget lämnade in sin Feed Additive-ansökan i mars 2022 och har nu, som en del av den standardiserade godkännandeprocessen, fått frågor från European Food Safety Autohrity (EFSA), som hanterar ansökan.

”aXichem har fått några frågor från EFSA, vilket är en normal och förväntad del av processen. Frågorna är av förtydligande karaktär och kan besvaras av vårt team omgående. I enlighet med EFSA:s process innebär detta att den lagliga maximala tiden för godkännandet för närvarande är satt till september i år. Som tidigare nämnts gör jag bedömningen att vi har högkvalitativa data i den inlämnade ansökan och jag ser därför möjligheter för en bra process framåt," säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

"Det är strategiskt viktigt för oss att phenylcapsaicin redan är godkänd som ingrediens i livsmedel och att vi under 2022 framgångsrikt har etablerat produkten, under varumärket aXivite, på kosttillskottsmarknaden. Vår avsikt är att fortsätta att öka försäljningen i både EU och USA under 2023 inom detta marknadssegment och förbereder samtidigt för att utvidga vårt erbjudande, till att också omfatta fodermarknaden, så snart Feed Additive-godkännandet är på plats," säger Lucas Altepost, VP och VP of Sales and Marketing på aXichem.

Om phenylcapsaicin

Hälsofördelarna med chili, med dess aktiva ingrediens capsaicin, har varit kända i århundraden. Men chili är också känd för att vara ”het” och inte så lätt att konsumera. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammanlänkad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hetta kraftigt reduceras. aXichems strategi är att etablera phenylcapsaicin under varumärkena aXiphen® och aXivite® inom tre marknadsområden under olika varumärken genom distributörer samt genom egen marknadsföring och försäljning:

- ingrediens i foder för fjäderfä, såsom kyckling och kalkon

- ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll och sport och träning

- bioförstärkning av curcumin och melatonin

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2023, kl. 09:30 CEST.

Back