aXichem utser Lucas Altepost till vice VD och förstärker fokus på försäljning inom foder och kosttillskott
August 18, 2017
aXichem utser Lucas Altepost till vice VD och förstärker fokus på försäljning inom foder och kosttillskott
Back

aXichem AB (publ) har utsett Lucas Altepost till vice VD. Altepost har sedan november förra året varit engagerad i aXichem som Director of Sales and Marketing. Altepost har haft en nyckelroll i de nya relationer som bolaget byggt och de framgångsrika tester som genomförts med aXiphen® som salmonellahämmare och tillväxtpromotor i kyckling- och svinproduktion. 

aXichem kommunicerade i början av året sin avsikt att rekrytera en ny VD till bolaget och en rekryteringsprocess har genomförts, i samarbete med Academic Search, under andra kvartalet. Under processens gång fick bolaget, som tidigare meddelats, rekommendation om att den inlämnade ansökan om godkännande för försäljning av aXiphen® i Europa (Novel Food), borde uppdateras till nytt regelverk och en ny ansökan lämnas in. För att inte tappa tempo i denna mycket viktiga regulatoriska process, eller i de pågående marknadsprocesserna, har styrelsen beslutat att avvakta med att utse en ny VD. Dock ser man vikten av att förstärka bolagets ledning och anställer därför Lucas Altepost som vice VD i aXichem. Lucas Altepost har mer än femton års erfarenhet från bioteknikindustrin, framför allt inom området kosttillskott, och har arbetat i ledande befattningar inom marknad och försäljning i företag som Hofset Biocare ASA (HBC-group) och norska bolaget Pronova Biopharma. Altepost har en magisterexamen i företagsekonomi från Universitetet i Lausanne, Schweiz  

- Vi har haft en givande rekryteringsprocess och att Lucas Altepost nu går in i rollen som vice VD i aXichem är mycket glädjande. För aXichem är det primära just nu att vi inte tappar effektivitet i arbetet med att få våra regulatoriska godkännanden på plats, Novel Food i Europa och GRAS i USA, samtidigt som vi fortsätter att bygga relationer ute på marknaden. Med Lucas Altepost som vice VD ser jag att vi har bästa möjliga förutsättningar för detta, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.  

 

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl 14:00.

Back