aXichem utser Mangold Fondkommission som likviditetsgarant
September 13, 2010
aXichem utser Mangold Fondkommission som likviditetsgarant
Back

aXichem AB har utsett Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant i bolagets aktie som är noterat på NGM MTF. Uppdraget startar den 13 september 2010 och består i likviditetsfrämjande åtgärder, det vill säga minska prisskillnaden mellan köp och säljkurs, för att understödja och garantera likviditeten i bolagets aktie och med syfte att skapa en mer rättvisande värdering.

Back