aXichems capsaicin-produkt, aXiphen®feed, gör att kycklingarna ökar snabbare och bättre i vikt
June 23, 2016
aXichems capsaicin-produkt, aXiphen®feed, gör att kycklingarna ökar snabbare och bättre i vikt
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, fodertillskott för djur samt enskilda farmaceutiska områden, har nyligen avslutat del två av en studie, som visar att aXiphen®feed har mycket positiva effekter när det gäller att förebygga salmonella och förbättra viktökningen hos kycklingar.  

Som tidigare meddelats har aXichem genomfört en fältstudie, i samarbete med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University, avseende aXichems fodertillskott aXiphen®feed i kycklingfoder. Under studieperioden, i början av året, blev det dock mycket kallt vilket påverkade möjligheten att säkerställa resultat avseende förebyggande effekt på salmonella. aXichem beslöt därför att göra om denna del av studien under april-maj. Detta arbete är nu avslutat och de preliminära resultaten avseende den förebyggande effekten är mycket positiva och resultaten för viktökning hos fåglarna har ytterligare förbättrats.

- Vi kommer att kunna ge mer detaljerad information i slutat av augusti när rapporten är helt färdigställd, men allt pekar på att vi i en stor kommersiell anläggning har upprepat de positiva resultaten från tidigare studier i Europa när det gäller att förebygga salmonella, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. I samband med patentansökan för aXiphen, som tillväxtfrämjande komponent i kycklingfoder, berättade vi att de kycklingar som fått aXiphen i fodret hade en viktökning på ca 5% jämfört med kontrollgruppen. I den här studien närmar vi oss 7%. Sammantaget har därmed studien i Kina gett oss mycket värdefull data som vi nu tar med oss in i affärsdiskussioner i såväl Kina som Europa, säger Torsten Helsing.

College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University är ett av Kinas största veterinärmedicinska universitet. Fältstudien genomfördes i en kommersiell anläggning hos en stor kycklingproducent och omfattade 9000 kycklingar, med primärt syftet att undersöka aXiphens möjlighet att förebygga salmonella.

Back