aXichems Novel Food-godkännande för aXiphen® publicerat i Europeiska unionens officiella tidning
November 29, 2019
aXichems Novel Food-godkännande för aXiphen® publicerat i Europeiska unionens officiella tidning
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolagets godkännande enligt Novel Food för den naturanaloga produkten aXiphen nu är publicerat i publicerat i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Det betyder att godkännandet nu formellt trätt i kraft.

– Nu är godkännandet formellt på plats och vi kan börja agera på marknaden i Europa fullt ut. Vi har ju vetat att en publicering skulle ske, men inte exakt när. Jag är mycket glad att nu också denna formella del är klar, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

aXiphen har nu ett Novel Food-godkännande enligt de krav som gäller för det direktiv (EU) 2015/2283, som implementerades 1 januari 2018. 

Godkännandet är publicerat här: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:308:FULL&from=EN

aXichem lämnade i februari 2018 in en ansökan om godkännande för produkten aXiphen® enligt europeiska Novel Food. I augusti 2018 kom besked från EFSA att ansökan är bedömts som komplett och korrekt, vilket är första steget i processen. Ansökan gick in i fas två och i november 2018 kom några frågor från EFSA, vilket är normalt förfarande i granskningsprocessen, och dessa besvarades i januari 2019. Den 16 maj meddelade bolaget att ansökan nått tredje och avslutande fasen innan godkännande, vilken alltså nu resulterat i ett slutligt godkännande av aXiphen, som öppnar för full kommersialisering på den europeiska marknaden.

Om Novel Food
Nya livsmedel, Novel Food (NF), är reglerade i förordning EG nr 258/97 om nya ingredienser för livsmedel och foder, som inte tidigare funnits på marknaden i någon större utsträckning, innan EU-förordningen trädde i kraft den 15 maj 1997. Sådana ingredienser måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas inom EU. Syftet är att skydda folkhälsan genom att kontrollera att nya ingredienser är säkra. Mer information om hur en Novel Food-ansökan går till finns på www.livsmedelsverket.se

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl 16:00 CET.

Back