aXichems nyemissionen övertecknad
December 20, 2013
aXichems nyemissionen övertecknad
Back

aXichem AB (publ) har framgångsrik avslutat en nyemission med företrädesrätt. Sista teckningsdag var den 17 december 2013 och nyemissionen tillför Bolaget drygt 20,8 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 106,5 %. Därför har styrelsen beslutat att utnyttja övertilldelningsemissionen så att alla som tecknat sig för aktier kommer att erhålla tilldelning. aXichem tillförs då drygt 20,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Eftersom nyemissionen övertecknades kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk.

Totalt inkom teckningsanmälningar motsvarande 20 833 968 kronor och 2 131 754 aktier. Cirka 87 procent av emissionsvolymen tecknades med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut den 19 december 2013.

Genom emissionen nyemitteras totalt 2 604 246 aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 520 849,2 kronor fördelat på 6 271 636 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av januari 2014.

-          ”Det är mycket glädjande att mottagandet av aXichems erbjudande har tagits emot så positivt. Nu kan vi med full kraft arbeta med omställningen av aXichem från utveckling till kommersialisering”, säger VD Torsten Helsing

Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen.

Back