aXichems producerar för första volymbeställningen av aXiphen®feed
July 07, 2016
aXichems producerar för första volymbeställningen av aXiphen®feed
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, fodertillskott för djur samt enskilda farmaceutiska områden, producerar nu aXiphen®feed för den första kommersiella testen av fodertillskottet. Två europeiska kycklingproducenter har beställt sammanlagt 240 ton foder, vilket innebär att 240 kg aXiphen®feed behövs, för att använda i sin kommersiella uppfödning. 

– Tack vare de fina resultat vi sett i våra studier under det senaste året, när det gäller viktökning och förebyggande av salmonella, kan vi nu ta nästa steg och leverera den första större volymen aXiphe®feed till foderproducenter för vidare användning hos kycklinguppfödare, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. Det är två europeiska kycklingproducenter som kommer att använda fodret i kommersiell uppfödning och det är första gången som vi har möjlighet att se hur det fungerar utanför en studiemiljö. Foderproducenterna är båda innovativa och drivande av produktutveckling för branschen. Det är också mycket troligt att de, om allt går som förväntat, blir våra första kunder för aXiphen®feed, säger Torsten Helsing.

Som bolaget nyligen meddelade har en studie genomförts vid College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University, ett av Kinas största veterinärmedicinska universitet. Fältstudien genomfördes i en kommersiell anläggning hos en stor kycklingproducent och omfattade 9000 kycklingar. Det primära syftet var att undersöka aXiphens möjlighet att förebygga salmonella, men aXiphen®feed visade sig också ha en mycket positiv effekt på tillväxten hos kycklingarna – ca 5% jämfört med kontrollgruppen, vilket är ett mycket bra resultat.

Back