aXichems produkt aXiphen bevisas säker att använda i artikel i ”Toxicology Research and Application”
April 06, 2018
aXichems produkt aXiphen bevisas säker att använda i artikel i ”Toxicology Research and Application”
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier har, i linje med den intention som tidigare kommunicerats, fått en vetenskaplig artikel godkänd för publicering i tidskriften ”Toxicology Research and Application”. Artikeln redogör för en del av de omfattande studier som genomförts med aXichems naturanloga capsaicin, aXiphen, och som visar att produkten är säker att använda. Artikeln har titeln “A 90-day toxicity and genotoxicity studies with high-purity phenylcapsaicin” och författare är Torbjørn Rage Paulsen, Sebastian Stiller, Klaus Weber, Claudia Donath, Gudrun Schreib och Knut Helge Jensen. Utöver att artikeln stärker aXiphens position på marknaden utgör den också det avslutande steget för att kunna registrera aXiphen enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) hos  Food and Drug Administration (FDA). En GRAS-registrering innebär att aXiphen får marknadsföras och säljas i USA.

- Artikeln är det avslutande steget för att få GRAS-godkännandet klart. Vi ser nu fram mot ett regulatoriskt godkännande som ger oss möjlighet att intensifiera arbetet med de kontakter som vi tagit i USA, och på allvar gå in i kommersiella diskussioner. De applikationsområden som är mest aktuella finns inledningsvis inom kosttillskott och livsmedel, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

aXichem inledde processen för en ansökan om godkännande enligt GRAS för produkten aXiphen under andra kvartalet 2017. Under tidig höst var ansökningshandlingarna färdigställda – det enda som saknades för registrering av godkännandet var en publicerad expertgranskad (peer reviewed) vetenskaplig artikel.

Efter publicering av artikeln kan aXichem slutföra sitt GRAS-godkännande för aXiphen® avssende användning i kosttillskott och livsmedel i USA.  

”Toxicology Research and Application” är en så kallad ”open access” publikation, vilket innebär att artiklarna är tillgängliga för alla, utan någon kostnad. En länk till artikeln, så snart den är tillgänglig, kommer även att publiceras på aXichems hemsida.

Läs mer om Toxicology Research And Application 

Läs mer om GRAS 

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2018 kl 09:00

Back