aXichems produkt aXiphen godkänd enligt GRAS food och därmed klar för försäljning på USA-marknaden
April 18, 2018
aXichems produkt aXiphen godkänd enligt GRAS food och därmed klar för försäljning på USA-marknaden
Back

aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier har, har fått sin produkt aXiphen godkänd enligt GRAS (Generally Recognized As Safe)i enlighet med Food and Drug Administrations (FDA) regelverk. Ett GRAS-godkännande innebär att aXiphen får marknadsföras och säljas i USA.  Det slutliga steget i godkännandeprocessen uppfylldes, som tidigare meddelats, i och med att en vetenskaplig artikel blivit godkänd för publicering i tidskriften ”Toxicology Research and Application” och aXichem har nu erhållit ett formellt positivt besked. 

Vi är oerhört stolta och glada över att nu ha GRAS-godkännandet klart. USA-marknaden är nu öppen för oss när det gäller till exempel kosttillskott och livsmedel. Detta är områden där capsacin och dess många positiva effekter är välkända och där vi ser möjligheter för vår produkt att etablera sig, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. 

Förutsättningarna för att fullt ut bearbeta USA-marknaden är nu på plats. GRAS är en kvalitetsstämpel som visar att vi erbjuder en godkänd produkt och det ger helt andra möjligheter till kommersiella diskussioner. En mycket viktig milstolpe för aXichem, säger Lucas Altepost, vice VD i aXichem.    

”Toxicology Research and Application” är en så kallad ”open access” publikation, vilket innebär att artiklarna är tillgängliga för alla, utan någon kostnad. En länk till artikeln, så snart den är tillgänglig, kommer även att publiceras på aXichems hemsida.

Läs mer om GRAS 

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 kl 14:40

Back