aXichems produkt aXiphen har utvärderats i 80 olika anläggningar för kycklinguppfödning i Nederländerna med mycket goda resultat
December 09, 2020
aXichems produkt aXiphen har utvärderats i 80 olika anläggningar för kycklinguppfödning i Nederländerna med mycket goda resultat
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolagets naturanaloga capsaicin, aXiphen, har inom ramen för samarbetet med distributören Chr. Olesen, utvärderats som ingrediens i kycklingfoder i 80 olika anläggningar för kycklinguppfödning och visat mycket positiva resultat. Under årets första kvartal levererade aXichem sju ton av produkten aXiphen till Chr. Olesen. Denna leverans har under året använts för utvärdering hos uppfödare av kyckling i Nederändarna. För närvarande pågår produktion av kommersiella volymer av aXiphen, vilka  ger möjlighet att gå vidare i dialogen med foderproducenterna.

– Produktionstester görs för att både vi och uppfödarna ska få fullständig kunskap inför en fullskalig implementering av aXiphen. Sammantaget har över två miljoner kycklingar i cirka 80 kycklingstall fått foder med aXiphen och vi har kunnat se samma goda resultat avseende tarmhälsa och tillväxt som i våra tidigare tester. aXiphen har som förväntat effektivt reducerat salmonella också på dessa problemgårdar, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

– Vi konstaterar med stor glädje att aXiphen försätter att bevisa sina egenskaper och resultaten stärker övertygelse om aXiphens potential som tillsats i kycklingfoder. Arbetet med implementering i fler europeiska regioner planeras och kan inledas så snart nyproducerad råvara kommit in på lager. Vi har en unik produkt i aXiphen och ser fram mot att utveckla marknaden tillsammans med aXichem, säger Mads Olesen, vd på Chr. Olesen.

Mer om aXiphen
aXiphen är en naturanalog substans, ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då aXiphenär syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 98 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 9 december 2020 kl 11:00 CET.

Back