aXichems produkt fenylcapsaicin ökar upptaget av inflammationshämmaren curcumin visar ny studie
July 01, 2019
aXichems produkt fenylcapsaicin ökar upptaget av inflammationshämmaren curcumin visar ny studie
Back

aXichem AB (publ),meddelar att en ny studie som genomförts hos forskningsföretaget GPH Biotech i USA tyder på att aXichems egenutvecklade naturanaloga fenylcapsaicin kan förbättra upptaget i tarmen av det inflammationshämmande ämnet curcumin såväl som av naturlig capsaicin. Studien har gjorts i en Caco-2-modell, där ett mono-lager av Caco-2-celler har exponerats för olika doser och kombinationer av ämnena fenylcapsaicin, capsaicin samt curcumin. Därefter har mätningar av transport av de tre molekylerna över cell-lagret gjorts. Modellen är en cellmodell som används för att efterlikna hur väl molekyler, till exempel läkemedel, tas upp i tarmen.  

- Resultaten i studien är mycket glädjande och statistiskt signifikanta. Också vid relativt låga doseringar ökar fenylcapsaicin upptaget av curcumin och naturligt capsaicin, vilket är helt i linje med våra tidigare antaganden om aXiphen som så kallad bio-enhancer, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

I januari 2017 lämnade aXichem in en patentansökan avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, samt analoger till produkten, som förstärkare av biotillgänglighet (bioenhancer) för såväl människa som djur. Biotillgänglighet betyder i korthet hur mycket av ett ämne, i till exempel kost eller läkemedel, som tas upp i kroppen. En så kallad bio-enhancer är en substans som ökar biotillgängligheten för andra substanser. 

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades ursprungligen, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019 kl 09:45 CET.  

Back