aXichems produktionsprocess för fenylcapsaicin verifierad i samtliga led och klar för kommersiella leveranser
August 17, 2021
aXichems produktionsprocess för fenylcapsaicin verifierad i samtliga led och klar för kommersiella leveranser
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har under årets inledande kvartal arbetat med att verifiera produktionsprocessen av råvaran fenylcapsaicin till bolagets produkter aXiphen-feed och aXivite. De sista detaljerna i verifieringsarbetet, som varit komplext och ställer höga krav på exakthet och repeterbarhet, avslutades i dagarna. Efter mikroinkapsling, där fenylcapsaicin blir ett hanterbart pulver, är produkten klar för kommersiella leveranser. Första leveransen går till aXichems distributör CHR. Olesen, i enlighet den order om 10 ton aXiphen feed, som kommunicerades tidigare i år. Därefter kommer leveranser att ske till de aXivite-distributörer i Europa och USA som arbetar med att ta fram kosttillskottsprodukter med aXivite som ingrediens.  

– Redan i början av året hade vi god kontroll över de olika produktionsmomenten, från råvaruproduktion till leveransklar produkt, men förutsägbarheten saknades för att kunna garantera en hög och jämn kvalitet. Fenylcapsaicin är en helt ny produkt och en produktionstekniskt komplicerad substans. Nu är alla delar i processen verifierade och vi kan ge tillförlitlig leveransinformation till våra partners, vilket är förutsättningen för att kunna bygga förtroende i marknaden. Jag har mycket nöjd med den utveckling som skett i vår produktionsanläggning och att aXichem nu kan fortsätta sin kommersiella resa, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Mer om aXiphen®
aXiphen är en naturanalog substans, ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då aXiphenär syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

Mer om aXivite®
aXivite är en naturanalog produkt utvecklad för att ingå i olika typer av kosttillskott och hälsofrämjande produkter. aXivite är en anpassad version av aXichems syntetiskt framställda och patenterade capsaicin, aXiphen. Då produkten är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl 08:30 CET.

Back