aXichems smärtlindrande kräm, Phenicare, finns nu på butikshyllorna i Hong Kong
July 30, 2015
aXichems smärtlindrande kräm, Phenicare, finns nu på butikshyllorna i Hong Kong
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, har nu sitt naturanaloga capsacin, aXiphen®, ute på konsumentmarknaden.  aXiphen® är den aktiva substansen i den anti-inflammatoriska och smärtlindrande krämen Phenicare, som nu går att köpa på cirka 800 försäljningsställen i Hong Kong.

Det känns väldigt roligt att se vår produkt i hyllan. Även om det handlar om små mängder av aXiphen® i det här skedet, och därmed också blygsamma intäkter för bolaget, så är det ett viktigt steg för oss in i en marknad som är mycket stor, såväl i Kina som på andra håll i världen, säger Johan Arvidsson, VD i aXichem.

Phenicare är avsedd att användas för att lindra mild till måttlig smärta i muskler och leder vid t ex belastningsproblem och sportskador. Phenicare tillverkas i Norge och marknadsförs och distribueras av aXichems systerbolag, aXimed.

Back