aXichems styrelse beslutar om brygglån från huvudägarna
July 13, 2016
aXichems styrelse beslutar om brygglån från huvudägarna
Back

Styrelsen i aXichem AB (publ) har beslutat om ett brygglån om sammanlagt tre miljoner SEK. Långivarna är aXichems tre största ägare, Manakin Ltd, Mats Invest AB samt LMK Ventures, som lånar ut en miljon SEK vardera till bolaget.

– Huvudägarna ser positivt på den utveckling som skett i aXichem under våren, framför allt när det gäller aXiphen®feed och de goda resultat vi haft i kycklingstudierna, säger Niels Melbye Frederiksen, styrelseordförande i aXichem. Brygglånet ger oss möjlighet att ta ytterligare kommersiella steg och ger styrelsen tid att under hösten finna en långsiktig finansiering för bolaget, säger Niels Melbye Frederiksen.

Lånet har upptagits till marknadsmässiga villkor samt med en möjlighet för långivarna att konvertera utlånat kapital till aktier, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2016. Lånet förfaller i sin helhet till betalning senast 31 mars 2017.

Back