aXichems styrelse och ledning köper optioner i aXichem, utställda av huvudägarna
February 08, 2018
aXichems styrelse och ledning köper optioner i aXichem, utställda av huvudägarna
Back

Styrelse och ledning i aXichem AB (publ), har av huvudägarna i bolaget erbjudits köpoptioner avseende aktier i aXichem. Priset är 0,04 kronor per aktie som optionen berättigar till. Ersättningen motsvarar ett bedömt marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes formel. Varje köpotion ger innehavaren rätt att, under perioden 1 december 2020 till och med 28 februari 2021, förvärva en aktie i aXichem till ett lösenpris av 60,00 kronor per aktie.  

Optioner har förvärvats enlig följande:

Vice VD Lucas Altepost, 50 000 optioner
Styrelseordförande Jan Gustavsson, 20 0000 optioner
Styrelseledamot Jakob Axelsson, 10 000 optioner
Styrelseledamot Jörn Berthelsen, 10 000 optioner
Styrelseledamot Gunilla Savring, 10 000 optioner  

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018, kl 08:30

Back