aXichems styrelse och ledning köper optioner i aXichem, utställda av huvudägarna
October 12, 2018
aXichems styrelse och ledning köper optioner i aXichem, utställda av huvudägarna
Back

Styrelse och ledning i aXichem AB (publ), har av huvudägarna i bolaget erbjudits köpoptioner avseende aktier i aXichem. Priset är 0,17 kronor per aktie som optionen berättigar till. Ersättningen motsvarar ett bedömt marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes formel. Varje köpoption ger innehavaren rätt att, under perioden 1 oktober 2021 till och med 31 december 2021, förvärva en aktie i aXichem till ett lösenpris av 140,00 kronor per aktie.  

Optioner har förvärvats enlig följande:

Vice VD Lucas Altepost, 50 000 optioner

Styrelseordförande Jan Gustavsson, 20 000 optioner 

Styrelseledamot Jakob Axelsson, 10 000 optioner 

Styrelseledamot Jörn Berthelsen, 10 000 optioner 

Styrelseledamot Gunilla Savring, 10 000 optioner 

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2018, kl 10:00

Back