aXichems styrelseledamot, Lars Thunberg, ökar sitt aktieinnehav i aXichem
October 15, 2015
aXichems styrelseledamot, Lars Thunberg, ökar sitt aktieinnehav i aXichem
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, meddelar att bolagets styrelseledamot, Lars Thunberg, utökat sitt innehav i aXichem genom köp av 158 656 aXichem A-aktier. Aktierna har förvärvats av Manakin Ltd, som representeras av styrelseordförande Torsten Helsing, till ett pris av 6 kronor per aktie. Efter transaktionen uppgår Lars Thunbergs aktieinnehav till 330 489 (3,57 %) och Manakins aktieinnehav till 1 145 072 (12,37 %).

- Samtidigt med denna transaktion har Manakin förvärvat Lars Thunbergs ägarandel i systerbolaget aXimed, som bland annat marknadsför aXichems produkter. Vi ser ett behov av att tydligare fokusera verksamheterna inom respektive område och då även ägarmässigt. Det är mycket positivt att Lars på det här sättet ökar sitt ägande i aXichem, säger Torsten Helsing, styrelseordförande i aXichem.

Back