aXichems VD, Johan Arvidsson, lämnar sitt uppdrag
May 20, 2016
aXichems VD, Johan Arvidsson, lämnar sitt uppdrag
Back

Johan Arvidson slutar som VD i aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden.

aXichem VD Johan Arvidsson har beslutat att lämna sitt uppdrag i aXichem. Torsten Helsing, aXichems arbetande styrelseordförande och tidigare VD, tillträder då som tillförordnad VD. Arvidsson och Helsing har samarbetat tätt sedan Arvidsson tillträdde och det förväntas inte att Arvidssons avgång ska medföra några ändringar vare sig för pågående eller planerade aktiviteter. Johan Arvidsson anställdes som sälj- och marknadschef i januari 2015 och tog över VD-posten i mars samma år.

- Johan kommer att vara kvar i bolaget till och med juni för att lämna över på bästa möjliga sätt. Styrelsen kommer att se över organisationens kompetensbehov i sin helhet och beräknar inleda rekrytering efter sommaren, säger Torsten Helsing, styrelseordförande i aXichem. Under den tid Johan arbetat i aXichem har flera viktiga steg tagits och vi är mycket nöjda med den insats han gjort för bolaget. Jag önskar honom lycka till i sitt nya uppdrag, säger Torsten Helsing.

- Det har varit en spännande och lärorik tid på aXichem. Jag ser en stor potential för bolaget och produkten aXiphen och kommer att fortsätta att som aktieägare följa bolaget, säger Johan Arvidsson.

Back