aXichems VD Torsten Helsing intervjuas ”live” från Expo West 2023
March 10, 2023
aXichems VD Torsten Helsing intervjuas ”live” från Expo West 2023
Back

Med anledning av bland annat aXichems pågående företrädesemission har VD Torsten Helsing intervjuats av Per Lönn, Västra Hamnen Corporate Finance. Torsten Helsing befinner sig på Expo West 2023 i Anaheim Convention Center i Kalifornien, USA, 7 – 11 mars, och har den gångna veckan presenterat bolagets innovativa naturanaloga fenylcapsaicinprodukt aXivite® tillsammans med partnern SEE Nutrition

Se intervjun här: https://www.vhcorp.se/nyheter/axichem-q-a

Mer information om aXichems företrädesemission

En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nyemitterade aktier.

Teckningskursen per aktie uppgår till 7,00 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 49,6 MSEK, före emissionskostnader.

Prospektet som innehåller fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på aXichems, Nordic Issuing AB:s och Västra Hamnen Corporate Finance AB:s respektive hemsidor (www.axichem.com, www.nordic-issuing.se, www.vhcorp.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Presentationer för investerare

Tisdagen den 14 mars 2023 klockan 16:00 håller Bolagets VD, Torsten Helsing, en presentation på Aktiespararnas event ”Stora Aktiedagarna” i Stockholm. Frågor till Bolaget kan skickas till Aktiespararna innan eventet och anmälan kan sändas via följande länk: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-i-stockholm-14-mars

Därutöver bjuder Västra Hamnen Corporate Finance in till webbsänd bolagspresentation med VD Torsten Helsing torsdagen den 16 mars 2023 klockan 14:00. Efter presentationen ges publiken möjlighet att ställa frågor. Frågor kan även ställas i förhand till info@vhcorp.se. Presentationen hålls på svenska och kan följas via dator eller mobila enheter. Registrering till webbkonferensen görs via följande länk: https://attendee.gotowebinar.com/register/8536926466527011677

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare åt aXichem i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl. 13:30 CET.

Back