aXichems VD Torsten Helsing kommenterar avtalet med Iovate Health Sciences i intervju med RedEyes analytiker
June 21, 2022
aXichems VD Torsten Helsing kommenterar avtalet med Iovate Health Sciences i intervju med RedEyes analytiker
Back

aXichem AB (publ)  meddelade nyligen att man tecknat ett avtal med Iovate Health Sciences International Inc.(“Iovate”), aXichem beräknar att värdet av avtalet uppgår till cirka 5 miljoner USD, fördelat på de kommande tre åren.

Torsten Helsing, VD i aXichem, kommenterar avtalet i en nyinspelad intervju med RedEyes analytiker, Erik Nordström, så här:

”Iovate är ett stort respekterat företag. Avtalet är en kvalitetsstämpel för aXichem och för vår produkt aXivite. Iovate har en stor potential inom kosttillskott. De har en marknadsandel i USA inom segmentet viktkontroll och sport & träning på ca 40 procent. Det gör att vi har stora förväntningar på det här samarbetet.”

Se hela intervjun här: https://www.redeye.se/research/846804/axichem-intervju-med-vd-torsten-helsing-video-6?searchResult=d730211b-e963-3d27-8c8e-2c18231d0f68&query=axichem&fromPage=FULL

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2022, kl. 13:30 CEST.

Back