aXichems VD Torsten Helsing kommenterar bolagets utveckling i ny video-intervju
January 18, 2019
aXichems VD Torsten Helsing kommenterar bolagets utveckling i ny video-intervju
Back

aXichem AB (publ) genomför just nu en företrädesemission. I en ny video-intervju kommenterar bolagets VD, Torsten Helsing, utvecklingen i bolaget och planerna framåt. Se intervjun här: 
https://youtu.be/Sg5l2qtmVxM

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.axichem.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

I samband med Företrädesemissionen bjuder aXichem in till bolagspresentationer:

Stockholm: Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, den 30 januari 2019, klockan 18.00

Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank skall ske via e-post till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsade.

Lund: Aktiedagen, Medicon Village, Scheelevägen 2, 29 januari klockan 17.20

Anmälan till Aktiedagen i Lund skall ske via e-post till event@aktiespararna.se. För mer information se www.aktiespararna.se

Back