aXichems VD, Torsten Helsing, presenterar bolaget med anledning av dagens årsstämma
May 28, 2021
aXichems VD, Torsten Helsing, presenterar bolaget med anledning av dagens årsstämma
Back

aXichem AB (publ) publicerar en förinspelad presentation där VD, Torsten Helsing, presenterar bolaget med anledning av dagens årsstämma. Årsstämman genomförs genom poströstning, men hela aXichems team, med Helsing i spetsen, ser fram emot att snart kunna träffa alla bolagets intressenter fysiskt igen. Presentationen, som täcker in dåtid, nutid och framtid, ser ni här https://vimeo.com/555758578/da1f923648

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 28 maj 2021 kl 09:00 CET.

Back