aXiphen visar tydlig positiv effekt på kycklingars hälsa i upprepade produktionstester
May 28, 2020
aXiphen visar tydlig positiv effekt på kycklingars hälsa i upprepade produktionstester
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolagets produkt aXiphen, ett patenterat, naturanalogt syntetiskt capsaicin, har visat en mycket positiv effekt på kycklingars tarmhälsa i två oberoende tester hos europeiska kycklingproducenter.

För att testa effekten av aXiphen i kycklingfoder utfodrade de två uppfödarna sina fåglar, i utvalda stallar, med foder med en tillsats av 15 ppm aXiphen. I övriga stallar fick kycklingarna foder utan aXiphen. I de stallar där kycklingarna fått aXiphen i fodret visade testerna att djuren var fria från salmonella och golven hade heller inga salmonellaspår. Dessutom hade kycklingar bättre tillväxt, vilket bekräftar resultat från aXichems tidigare studier. I de stallar där djuren fått foder utan aXiphen fanns problemet med salmonella kvar.

Testerna har genomförts på två olika produktionsanläggningar i Europa, hos uppfödare som i enlighet med det europeiska regelverket testat kycklingarna efter fyra veckors uppfödning genom ett så kallat ”sockprov”. Sockprov innebär att det genom prov från skyddsskor som använts i anläggningen mäts om det finns salmonella i spillning på golvet i anläggningen. Finner man spår av salmonella ska ett omfattande åtgärdsprogram inledas. De producenter som deltagit i testet har vid upprepade tillfällen, och under en lång tid, påvisat salmonella i stallarna. Genom aXiphen i fodret upphörde problemet.

Testet är något av ett genombrott för aXiphen. Vi har tidigare gjort studier bland annat i Kina som indikerat att produkten har positiv effekt när det gäller tarmhälsa hos kycklingar. Nu har vi sett motsvarande effekt i produktionsanläggningar i Europa, där kraven generellt är högre när det gäller djurhälsa och toleransen för salmonella noll. Det här var kanske de tuffaste tester man kan utsätta vår produkt för och testresultaten är en viktig milstolpe i vår kommersialisering av aXiphen® feed, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.   

aXichems produkt för djurfoder, aXiphen®feed, har tidigare testats i en omfattande fältstudie som genomfördes i samarbete med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University. Resultatet var positivt och bekräftade tidigare studier gällande aXiphen®feeds förebyggande effekt mot salmonella samt förbättring av viktökning hos kycklingar. Studien visade en tillväxt på i genomsnitt nio procent och ingen salmonella hittades i varken blindtarmen eller mjälten, hos de kycklingarna som fått aXiphen®feed. 

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 28 maj 2020 kl 15:45 CET.

Back