aXivite påverkar prestationen och minskar muskelskador hos tränade idrottare enligt nya data i en studie, publicerad i Journal of the International Society of Sports Nutrition
April 24, 2023
aXivite påverkar prestationen och minskar muskelskador hos tränade idrottare enligt nya data i en studie, publicerad i Journal of the International Society of Sports Nutrition
Back

aXichem AB (publ), (aXichem), som utvecklar och marknadsför naturanaloga innovative ingredienser för bland annat kosttillskott, meddelar att en vetenskaplig artikel som beskriver studien ”Effekter av olika doser av phenylcapsaicin på styrketräningsprestation, muskelskador, proteinnedbrytning, metabol respons samt skattning av upplevd ansträngning och återhämtning: En randomiserad, trippelblindad, placebokontrollerad, crossover-studie.” har publicerats i Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN). Den publicerade studien är sponsrad av aXichem, i samarbete med de spanska företagen LIFEPro Nutrition och Indiex Sport Nutrition, och genomfördes 2022 vid University of Pablo Olavide- High Performance Center (CIRFED), som är ett av världens mest prestigefyllda universitet när det gäller styrketräning.

De intressanta resultaten av studien, där tjugofem tränade manliga idrottare testades genom så kallad squatträning (knäböjningar), visade att en hög dos (2,5 mg) av phenylcapsaicin minskade den upplevda tröttheten av ansträngningen i den aktiva muskeln, gav en förbättrad mekanisk prestation samt gav mindre muskelskador jämfört med placebo eller en låg dos (0,625 mg) av phenylcapsaicin. Hög dos gav således signifikant högre hastighet vid knäböj, lägre upplevd ansträngning och lägre nivåer av aspartat aminotransferas (en biomarkör för muskelskador) 24 timmar efter träning jämfört med låg dos och placebo.

“Denna studie visar att phenylcapsaicin minskar den upplevda tröttheten och gör det möjligt för idrottare att träna hårdare med bibehållen hastighet, vilket gör fler repetitioner möjliga innan orken tar slut. Data visar också att phenylcapsaicin minskar muskelskador efter träning. Dessa kombinerade data från studien är mycket spännande och visar oss att phenylcapsaicin har en betydande potential som ingrediens i innovativa produkter för träning och fitness. En konsumentprodukt med högre dos är också kommersiellt mycket spännande för aXichem. Detta är en växande marknad, som drivs av en ökad medvetenhet om hur livsstil kan påverka din hälsa positivt. Konsumenternas allmänna kunskap om kosttillskott och deras krav på mer tillförlitliga uppgifter om ingredienserna verkar också till vår fördel,” säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Alejandro Monedero Gimeno, Managing Director i LIFEPro Nutrition kommenterar:
“Dessa spännande resultat visar att phenylcapsaicin har stor potential. Vår avsikt är att lansera två nya produkter med aXivite på den spanska marknaden senare i år. Spanien är en av Europas fem största marknader när det gäller kosttillskott för sport och träning och intresset för hälsa och träning fortsätter att öka.”

Raza Bashir, Vice president of Scientific Affairs and Product Innovation i Iovate kommenterar:
"Vi är glada över att se ännu ett starkt vetenskapligt budskap från vår partner aXichem. aXivite erbjuder unika egenskaper som passar perfekt med vårt engagemang för att leverera högkvalitativa och effektiva kosttillskottsprodukter för träning och viktkontroll. Vi tror att vår gemensamma produktplan för i år kommer att tillföra ett betydande värde till våra kunder och stödja deras träningsmål.”


Läs hela artiklen:

“Effects of different phenylcapsaicin doses on resistance training performance, muscle damage, protein breakdown, metabolic response and recovery: A randomized, triple-blinded, placebo-controlled, crossover trial.”

Författare: Pablo Jiménez-Martínez, Pedro Jesús Cornejo-Daza, Juan Sánchez-Valdepeñas , Iván Asín-Izquierdo, Clara Cano-Castillo, Carlos Alix-Fages, Fernando Pareja-Blanco Juan C. Colado

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2023 kl 08:15 AM CET. 

Back