Banbrytande data från klinisk studie bekräftar ytterligare aXivites effekt på aerob kapacitet och prestation hos idrottare
May 10, 2023
Banbrytande data från klinisk studie bekräftar ytterligare aXivites effekt på aerob kapacitet och prestation hos idrottare
Back

aXichem AB (publ), (aXichem), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, bygger vidare på de nyligen kommunicerade studieresultaten för aXivite och meddelar idag att en ny klinisk prövning publicerats i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Frontiers, Effects of phenylcapsaicin on aerobic capacity and physiological parameters in active young males: a randomized, triple-blinded, placebo-controlled, crossover trial”. Resultaten i studien lägger till ytterligare övertygande bevis som stöder de anmärkningsvärda fördelarna med aXivite, en banbrytande capsaicinanalog med förbättrad biotillgänglighet. Denna senaste studie belyser potentialen hos aXivite att avsevärt förbättra aerob kapacitet, substratoxidation, energimetabolism och träningsfysiologiska variabler hos unga män.

I denna randomiserade, trippelblindade, placebokontrollerade, crossover-studie deltog 17 aktiva män i fyra laboratoriesessioner. Resultaten visade att både låga (0,625 mg) och höga (2,5 mg) doser av phenylcapsaicin ledde till en högre topp av fettoxidation under steady-state tester jämfört med placebo. Dessutom reducerade den höga dosen effektivt maxpuls och optimerade perceptuella responser under träning. Dessa spännande resultat visar att aXivite kan öka den aeroba kapaciteten hos idrottare genom att förbättra fettoxidation, maximal hjärtfrekvens och perceptuella responser under träning. Med utgångspunkt i den tidigare studien stärker den här nya studien ytterligare den vetenskapliga grunden som stödjer aXivites stora potential som ingrediens i prestationshöjandeprodukter på marknaden för sport och träning.

Lucas Altepost, vice VD och VP Sales & Marketing på aXichem kommenterar:

"På aXichem är vi mycket stolta över att tillhandahålla högkvalitativa, vetenskapligt underbyggda produkter och i takt med att vetenskapen bakom aXivite blir alltmer solid, förväntar vi oss en betydande ökning av försäljningen, vilket återspeglar produktens potential på marknaden för prestationshöjande kosttillskott för sport och träning."

Om phenylcapsaicin och aXivite®

aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplade med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, och som i ett flertal studier visat sig ha samma hälsofrämjande egenskaper, samt en del unika fördelar, som naturligt capcaisin. Phenylcapsaicin är godkänt enligt Novel Food i EU och GRAS Food i USA och marknadsförs för kosttillskott och funktionella livsmedel under varumärket aXivite®.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023 kl 08:45 CET. 

Back