Idag är sista teckningsdag i aXichems företrädesemission
March 22, 2023
Idag är sista teckningsdag i aXichems företrädesemission
Back

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, onsdagen den 22 mars, är sista teckningsdag för deltagande i aXichems företrädesemission om upp till 49,6 miljoner kronor. Teckningskursen för en ny aktie är 7 kronor och syftet med emissionen är primärt att finansiera investeringar i lager, produktion och marknadsföring av bolagets produkter aXivite och aXiphen vilka båda förväntas öka sin försäljning kraftigt under kommande år.

Anmälan kan lämnas direkt till emissionsinstitutet Nordic Issuing (https://nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/axichem-ab-publ/) eller via investerarens egen bank. Dock kan vissa banker ha stängt möjligheten att deltaga i erbjudandet vid en tidigare tidpunkt.

De fullständiga villkoren för emissionen framgår av det prospekt som offentliggjordes den 3 mars 2023 och som finns tillgängligt på Bolagets, Nordic Issuing AB:s och Västra Hamnen Corporate Finance AB:s respektive hemsidor (www.axichem.com, www.nordic-issuing.se, www.vhcorp.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare åt aXichem i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information:

Torsten Helsing,

VD, aXichem AB, telefon: +46 706 863 355

E-post: torsten.helsing@axichem.com

eller besök: www.axichem.com

Certified advisor åt aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023 kl. 10:30 CET.

Back