Intervju med aXichems VD, Johan Arvidsson.
December 07, 2015
Intervju med aXichems VD, Johan Arvidsson.
Back

RedEye intervjuade aXichems VD, Johan Arvidsson, i samband med presentationen på Investor Forum i Göteborg, den 3 december. Intervjun finns tillgänglig på RedEyes respektive aXichems hemsidor. Klicka här för att gå direkt till intervjun.

Back