Kallelse till Årsstämma i aXichem AB (publ)
April 29, 2015
Kallelse till Årsstämma i aXichem AB (publ)
Back

Aktieägarna i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00.

Back