Kallelse till bolagsstämma i aXichem AB
April 12, 2010
Kallelse till bolagsstämma i aXichem AB
Back

Aktieägarna i aXichem AB, 556739-8663, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 10 maj 2010 kl 13.00 på SET Revisionsbyrå ABs kontor, Östra Mårtensgatan 15, 220 02 LUND.

Back