Korrigering: tidigare PM angående aXichems Novel Food-ansökan för aXiphen® saknade adressuppgifter till Certified Adviser
May 16, 2019
Korrigering: tidigare PM angående aXichems Novel Food-ansökan för aXiphen® saknade adressuppgifter till Certified Adviser
Back

aXichem AB (publ) korrigerar tidigare PM, offentliggjort den 16 maj 2019 kl 10:15 CET. Komplett information till bolagets CA RedEye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121 576 90. 

Back