Rättelse: aXichem förstärker organisationen genom rekrytering av Erik Lager som Chief Technical Officer
February 12, 2019
Rättelse: aXichem förstärker organisationen genom rekrytering av Erik Lager som Chief Technical Officer
Back

aXichem AB (publ) förstärker organisationen genom att anställa Erik Lager som Chief Technical Officer. 

Erik Lager har en doktorsexamen i organisk kemi från Lunds Universitet. Erik Lager har under de senaste månaderna arbetat i egen verksamhet och var dessförinnan anställd som CTO på Nexam Chemical Holding. Han tillträder sin tjänst hos aXichem den 1 april 2019 och kommer från och med då också att ingå i bolagets ledningsgrupp.  

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades ursprungligen, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl 08:30 CET. En korrigerad version lämnades den 12 februari 2019 kl 14:00 CET 

Back