Styrelseförändring i aXichem
April 03, 2017
Styrelseförändring i aXichem
Back

aXichems styrelseordförande Niels Melbye Frederiksen har meddelat att han önskar lämna sitt uppdrag i styrelsen i aXichem AB (publ) av personliga skäl. Melbye Frederiksen har ingått i aXichems styrelse sedan 2015 och ordförande sedan 2016.

-  Jag vill tacka Niels Melbye Frederiksen för det arbete han lagt ner under sin tid i aXichems styrelse, säger Torsten Helsing, VD och medgrundare i aXichem.

I samband med bolagets årsstämma den 31 maj kommer valberedningen att presentera förslag om val av två nya styrelseledamöter.

Fram till årsstämman består styrelsen av ordförande Gunilla Savring, samt Torsten Helsing och Jakob Axelsson.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2017 kl 12:00.

Back