Member of the Board

Född: 1968. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Bachelor of Science, University of Wageningen.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Innehav: Inga aktier i aXichem

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.